Sumnjala sam u sebe…Nakon ovog vikenda, sumnja je nestala!

Ovo je definitivno “intenzivni” vikend!

Vikend pun pozitivne promjene i nevjerojatnih iskustava.

Sumnjala sam u sebe – no, nakon ovog vikenda sva sumnja je nestala! Dobila sam potvrdu da mogu sve i sigurnost u svoj uspjeh!

Veliko hvala Petri, jer pomaže da naučimo uroniti u sebe. Jedino tako možemo upoznati svoje pravo – Ja.