Beskrajni mir u duši

Nakon terapije osjećala sam beskrajan MIR u duši, dotakla sam neki, za mene ,skroz novi svijet i dobila odgovor na mnoga pitanja koja su me pratila cijeli život… i jedan teški pregršt kamenja je pao sa mojih grudi.